Installing Acestream on Yosemite Mac OS X

My old laptop which most of the time was connected to the TV and used for watching streams died. I decided not to buy a new one and connect my Mac Mini with Yosemite OS X instead. Unfortunately, there is no native Acestream app for Mac. Quick check – will Wine work? Google says: yes. Here […] →Czytaj dalej

UTF-8 string encoding (Swift)

Let’s assume you have a human-friendly string and you want to make it a part of url. It’s not that hard: [code language=”objc”] var baseUrl : String = "http://example.com/place/" var name : String = "GALERIA DOMINIKAŃSKA" var encodedName = name.stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding) var finalUrl = baseUrl + encodedName // println(finalUrl) // http://example.com/place/GALERIA%20DOMINIKA%C5%83SKA [/code]   →Czytaj dalej

Nowy projekt – DestinySE.pl [PL]

Zapraszam wszystkich polskich graczy Destiny do zapoznania się z moim nowym projektem – DestinySE.pl. →Czytaj dalej

Swift – all that glitters is not gold (casting to CFString)

Yes, it was love at first sight, but recently Swift annoys me more and more with every day that passes. Today I spent a few hours in an attempt to run a method which converts the string to the machine url (percent instead of space etc). Knowing that String requires double casting to CFString I […] →Czytaj dalej

Swift and autoresizingMask

Short tutorial how to set autoresizingMask in Swift. →Czytaj dalej

Easy XML parsing in Swift

WARNING: This tutorial was created with Xcode beta and early version of Swift. Use it at your own risk. Wondering what is the simplest way to parse small XML resources using Swift? For less demanding purposes you can use standard Foundation library called NSXMLParser. →Czytaj dalej

Google Maps SDK with Swift – tutorial [ENG]

WARNING: This tutorial was created with Xcode beta and early version of Swift. Use it at your own risk. Swift, why are you so awesome? For all those who want to start with Google Maps SDK using Swift I have created this short tutorial. Of course it is too early for Google developers to provide […] →Czytaj dalej

Aplikacja „Zostań Januszem” już dostępna! [PL]

Moja druga aplikacja zawitała kilka dni temu na AppStore. Ukłon w stronę pierwszej „ever” aplikacji, jaką kiedykolwiek widziałem na iPhonie, która pozwalała na przeróbkę naszego zdjęcia w stylu „retro” (jak się ona nazywała?). Wprawdzie „Zostań Januszem” pojawiła się długo po „Buslive”, to chronologicznie powstała wcześniej, jako element nauki Objective-C. Dzięki niej poznałem jak skorzystać z […] →Czytaj dalej